Tờ tiền 100 năm tuổi của Úc trị giá 3,6 triệu USDTờ bạc mệnh giá 10 shilling do Australia phát hành từ năm 1913 vừa được giới chuyên môn ước tính trị giá khoảng 3,5 triệu AUD, tương đương khoảng 3,6 triệu USD. Đây là tờ tiền được xem là tờ bạc đầu tiên của Khối thịnh vượng chung Australia

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *