Tổng hợp tiền XHCN từ 1975 đến nay.Synthesis of socialist money from 1975 up to nowTổng hợp các bộ tiền Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2003.
Tất cả có 11 lần đổi tiền, gồm các năm : 1975 ;1976; 1980-1981; 1985; 1987; 1988; 1990; 1991; 1993; 1994; 2003; 2004; 2006.
– Năm 1975: phát hành 8 loại tiền giấy :
10 xu, 20 xu , 50 xu, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng , 10 đồng và 50 đồng.( những tờ tiền này được in năm 1966 nhưng tới năm 1975 mới được đưa vào lưu hành.)
– Năm 1976: phát hành 6 loại tiền giấy :
5 hào, 1 đồng, 2 đồng , 5 đồng, 10 đồng, 20n đồng và 50 đồng.
– Năm 1980-1981: phát hành 4 loại tiền giấy :
2 đồng, 10 đồng, 100 đồng, và riêng 30 đồng được phát hành năm 1981.
– Năm 1985: phát hành 10 loại tiền giấy :
5 hào , 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, 50 đồng, 100 đồng và 500 đồng.
– Năm 1987: phát hành 4 loại tiền giấy :
200 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng và 5000 đồng.
– Năm 1988: phát hành 3 loại tiền giấy :
500 đồng, 1000 đồng và 2000 đồng.
– Năm 1990: phát hành 2 loại tiền giấy :
10.000 đồng và 50.000 đồng
-Năm 1991: phát hành 3 loại tiền giấy:
100 đồng, 5000 đồng và 20.000 đồng.
– Năm 1993: phát hành 1 loại tiền giấy :
10.000 đồng
– Năm 1994: phát hành 2 loại tiền giấy :
50.000 đồng và 100.000 đồng.
-Năm 2003 phát hành 5 loại tiền xu và 2 loại tiền polime.
5 loại tiền xu: 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng và 5000 đồng.
2 loại tiền polime : 50.000 đồng và 500.000 đồng.
– Năm 2004 phát hành thêm 1 mệnh giá nữa là 100.000 đồng polime.
– Năm 2006 phát hành thêm 3 mệnh giá :
10.000 đồng , 20.000 đồng và 200.000 đồng.

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/ty-gia

13 thoughts on “Tổng hợp tiền XHCN từ 1975 đến nay.Synthesis of socialist money from 1975 up to now

  1. Em nhận đc bộ tiền năm 1985 anh gủi rồi…và 1 tờ 2$ 1976 …tiền rất mới và ko nếp gấp ..cảm ơn anh nhé…

  2. Xin chào mọi ngươi hay lắm add👌👌👌👌👌👌👌👌❤️❤️❤️❤️❤️

  3. Cảm ơn anh đã cho em những kiến thức về tiền xưa❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕💕💕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *