Top 10 Quốc Gia Có Diện Tích Nhỏ Nhất Thế GiớiTop 10 Quốc Gia Có Diện Tích Nhỏ Nhất Thế Giới

Tính đến nay, trên thế giới có 195 quốc gia, không kể đến các quốc gia phụ thuộc hoặc vùng tự trị. Là một quốc gia cần đáp ứng những điều kiện nhất sau: có lãnh thổ riêng với biên giới xác định rõ ràng; – có dân số thường trú; – có chính phủ và các cơ quan pháp luật khác; – có Chủ quyền (khả năng độc lập với nước khác và có quyền kiểm soát tuyệt đối trên lãnh thổ của mình, cai trị, và bảo vệ nó khỏi các lực lượng bên ngoài, thực thi pháp luật và thu thuế); – Khả năng duy trì các mối quan hệ bên ngoài (trong thực tế, quan hệ ngoại giao chính thức có thể được thành lập chỉ khi bạn được công nhận bởi các quốc gia đối tác). Do lịch sử để lại mà đến nay có nhiều quốc gia với diện tích nhỏ bên cạnh những quốc gia có diện tích lớn hàng triệu km2, thậm chí là chục triệu km2
1. Thành Vatican
2. Công quốc Monaco
3. Nauru
4. Tuvalu
5. San Marino
6. Liechtenstein
7. Liên bang Saint Kitts và Nevis
8. Maldives
9. Cộng hoà Malta
10. Grenada

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/huong-dan

1 thought on “Top 10 Quốc Gia Có Diện Tích Nhỏ Nhất Thế Giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *